Zelf een NL varken gaan houden

Genoeg NL varkens houden is van groots belang. Een populatie van minimaal 250 zeugen bestaande uit 10-20 onverwante families is gewenst. In 2015 zijn vanuit de bestaande fokbedrijven (van Topigs-Norsvin) door enkele leden van NL Fokkersclub oude NL zeugen aangekocht en geïnsemineerd met zuiver NL sperma van CGN. De biggen zijn vervolgens deels aangehouden danwel afgezet aan nieuwe varkenshouders die kleinschalig gestart zijn met deze zuivere NL. Daarnaast hadden enkele leden ook nog zuivere Nederlands Landvarken zeugen. Op deze wijze is in 2 jaar tijd een populatie van ca. 150 raszuivere NL zeugen opgebouwd. Geleidelijk wordt deze populatie door de NL Fokkersclub verder uitgebreid.

Om de populatie van raszuivere NL varkens in stand te houden is de Fokkersclub op zoek naar nieuwe actieve leden. Ze denkt hierbij aan nieuwe hobbyhouders of zorg en stadsboerderijen die kleinschalig willen starten met het houden van één of enkele raszuivere NL-zeugen. Kinderboerderijen kunnen eveneens een belangrijke rol spelen bij het in stand houden en verspreiden van een stukje cultureel erfgoed. Kinderen en hun ouders kunnen dan op vele plekken op een laagdrempelige manier kennismaken met het vriendelijke en intelligente Nederlands Landvarken.

De Fokkersclub is met spoed op zoek naar enthousiaste liefhebbers die het Nederlands landvarken willen gaan houden of ermee willen gaan fokken. De Fokkersclub  wil daarom graag in contact komen met u. Bij interesse kunt u het contactformulier invullen of mailen naar nlvarken@kpnmail.nl