Fokkerijreglement

De Algemene Ledenvergadering van de Fokkersclub van het Nederlands Landvarken heeft op 2 juli 2016 het Fokkerijreglement vastgesteld. Deze is voor geïnteresseerden te downloaden via de link hieronder.

2016 Fokkerijreglement Fokkersclub NL