Nieuws

Vierde nieuwsbrief van Fokkersclub is uit december 2020

Dit is de 4de email Nieuwsbrief van Fokkersclub Nederlands landvarken. Met daarbij een korte terugblik op afgelopen jaar. Daarnaast is er aandacht voor de dreiging van Afrikaanse Varkenspest welke vanuit Polen geleidelijk steeds dichterbij komt. Het Paraplubestand wordt toegelicht. En we roepen op om je aan te melden als lid! Of bij interesse in het versterken van het bestuur ‘de Fokkersclub’, je te melden bij één van onze bestuursleden. De volledige nieuwsbrief is via deze link te downloaden.

Derde nieuwsbrief van Fokkersclub is uit januari 2020

Dit is de 3e e-mail Nieuwsbrief van Fokkersclub Nederlands Landvarken. Er zijn inmiddels weer de nodige maanden verstreken. De belangstelling voor het Nederlands Landvarken groeit stapje voor stapje. Niet alleen bij hobbyhouders die met 1 of 2 NL zeugen het Nederlands Landvarken willen inzetten voor productie van eerlijk en natuurlijk varkensvlees, maar ook bij professionele varkenshouders die met het Nederlands Landvarken een herkenbare en duurzame keten willen opzetten. Berichten in deze nieuwsbrief gaan over regels en uitzonderingen voor het houden van varkens, de inzet van het varken tegen voedselverspilling en over lidmaatschap en bestuursinvulling van de NL Fokkersclub. De volledige nieuwsbrief is via deze link te downloaden.

Tweede nieuwsbrief van Fokkersclub is uit maart 2018

Dit is de 2e e-mail Nieuwsbrief van Fokkersclub Nederlands Landvarken. Dit keer met berichten over het gebruik van CGN diepvriessperma, over natuurlijke dekkingen, over het lidmaatschap van onze Fokkersclub, over het project rassen die passen, over Bon Vivant en scharrelvarkenvlees, en tot slot over de verplichte registratie van alle NL varkens.  De volledige nieuwsbrief is via deze link te downloaden.

Eerste nieuwsbrief van Fokkersclub is uit november 2017

Dit is de 1e e-mail Nieuwsbrief van Fokkersclub Nederlands Landvarken. Middels e-mail nieuwsbrieven wil het bestuur de leden en direct bij de vereniging betrokken personen en organisaties op de hoogte houden van activiteiten van de vereniging. Ook zullen we de nieuwsbrief gebruiken om leden NL fokkers en hun activiteiten voor het voetlicht te brengen. Mocht een van de leden nieuws hebben wat relevant is voor de andere leden, dan is deze Nieuwsbrief daarvoor ook een goede plek. De volledige nieuwsbrief is via deze link te downloaden.

Twee raszuivere tomen Nederlands Landvarken biggen geboren september 2017

Op 30 augustus en 6 september j.l. zijn twee tomen Nederlands Landvarken biggen geboren. Beide tomen zijn verwekt met diepvriessperma (CGN). Bij  de zeug in het Boerenbondsmuseum te Gemert zijn 9 biggen geboren van de beer LORY, bij Jan Kuipers in Wagenborgen 12 biggen van de beer DEJAN.

Eventueel geïnteresseerden voor een of meerdere biggen kunnen zich melden bij Jan Merks (nlvarken@kpnmail.nl  of 06-29593697). De biggen kunnen in oktober naar een nieuwe eigenaar.

 Raszuivere toom NL varkens geboren 10 mei 2016

Op 26 april is bij Robert van Buuren een raszuivere toom Nederlands Landvarken biggen geboren. De vader is de NL beer Jeroen en de moeder is een 1e worpszeug NL zeug.

Eventueel geïnteresseerden voor een big kunnen zich melden bij Robert (via telefoon op 06-26110387). De biggen kunnen in juni naar een nieuwe eigenaar.

Nederlands Landvarken op jubileumeditie Animal Event 8 mei 2016

landvarken animal event 1024

Tijdens het zonovergoten weekend van 6, 7 en 8 mei kwamen 31.000 dierenliefhebbers op de been om het Animal Event op de Beekse Bergen (Hilvarenbeek) te bezoeken. Hét evenement van dieren lievend Nederland. Ook was er een Nederlands Landvarken zeug met 9 biggen aanwezig om de burger te informeren over het varken en het Nederlands Landvarken in het bijzonder.  De zaterdagmiddag stond onder andere in het teken van de ‘Dierwelzijnsprijs’. Deze mooie prijs ging naar Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Maar er  was er in deze verkiezing ook een eervolle vermelding voor Stichting Dutch Cell Dogs én voor het project van HAS Hogeschool Den Bosch en de Vereniging Fokkersclub Nederlands Landvarken! Een vermelding waar we samen met HAS Den Bosch trots op zijn!

Nederlands Landvarken biggen geboren met gebruik sperma uit genenbank 1 november 2015

Pasgeboren biggen drinken bij hun moeder. (Foto: Ronnie van Aalst)

Eind oktober is de eerste toom Nederlands Landvarken biggen, verwekt met diepvries sperma van de genenbank, geboren bij Kijk- Speelboerderij & Varkensmuseum ’t Rundal.

Het Nederlands Landvarken is decennia zeer succesvol geweest in de commerciële varkenshouderij. Echter, het raszuivere Nederlands Landvarken is afgelopen jaren een zeldzaam ras geworden. Er staat geen enkele raszuivere beer meer op een KI station en het aantal raszuivere zeugen is geminimaliseerd. De Fokkersclub Nederlands Landvarken heeft tot doel het behoud en voortbestaan van het raszuivere en authentieke Nederlands Landvarken. Haar leden zijn zowel professionele als hobbymatige varkenshouders.

De genenbank speelt een belangrijke rol bij het behoud van zeldzame rassen. Zij is een verzekering voor de instandhouding van rassen op lange termijn. Zo’n 20-15 jaar geleden is sperma ingevroren van het Nederlands Landvarken om de genetische bronnen van destijds veilig te stellen. Dit ingevroren sperma wordt nu succesvol ingezet voor een duurzaam fokbeleid voor dit varkensras.

Fokkersclub Nederlands Landvarken wil samen met SZH en CGN de unieke genetische variatie in stand te houden. Deze zeugen staan bekend om hun hoge vruchtbaarheid en zeer goede moedereigenschappen, kenmerkend zijn de hangende oren en de krulstaart.