De Fokkersclub

Om het behoud van het Nederlands Landvarken duurzaam vorm te geven, was het oprichten van de (stamboek)vereniging Fokkersclub NL vooralsnog de meest handige organisatievorm. Fokprogramma, kennisverspreiding, werven van actieve deelnemers en andere noodzakelijke randvoorwaarden kunnen zo snel en effectief worden opgestart en uitgevoerd. De dieren zijn weliswaar juridisch eigendom van de eigenaar(s), maar als lid zijn alle eigenaren wel gebonden aan de richtlijnen van de Fokkersclub NL. Het fokkerijreglement (te vinden op deze website verderop op de pagina De Fokkersclub) is daarom ook een belangrijk document en richtlijn voor de leden van de fokkersclub. Op die manier geeft de vereniging aan hoe de leden met hun NL varkens moeten omgaan, vindt er van elk NL varken een “stamboekregistratie plaats” en bij geplande paringen wordt de inteelt berekent om de genetische diversiteit onder controle worden gehouden.

De statuten van Fokkersclub NL zijn officieel getekend (11 juni 2015), en daarmee is de Fokkersclub van het Nederlands Landvarken officieel opgericht.

De Fokkersclub Nederlands Landvarken (Fokkersclub NL) is een vereniging die het behoud en voortbestaan van het raszuivere en authentieke Nederlands Landvarken tot doel heeft. Haar leden zijn zowel professionele als hobbymatige varkenshouders. De vereniging beschikt daarmee over een brede ervaring.

Deze club registreert alle raszuivere NL-zeugen, beren en levend geboren biggen in een “Stamboek”. Dit is de burgerlijke stand van het NL-varken. Op basis van deze stamboomgegevens kan de club de eigenaren van NL-zeugen ondersteunen bij het fokken van gezonde raszuivere biggen. De vereniging adviseert hen bij het kiezen van een passende beer. Ook beschikt de vereniging over een voorraad diepvries sperma van authentieke NL-beren van meer dan 20 jaar geleden.

Fokkersclub NL zet haar netwerk en ervaring in om de afzet van raszuivere NL-biggen te organiseren. Deze biggen met een leeftijd van 8 tot 12 weken wil ze plaatsen bij andere dierhouders. Een deel van deze dieren zijn geschikt om na een opfokperiode weer NL-varkens mee te gaan fokken. De overige biggen groeien uit tot hoogwaardige slachtvarkens.

Het bestuur van ‘Fokkersclub Nederlands Landvarken’  bestaat uit de volgende personen:

Jan Merks, voorzitter
Ronnie van der Aalst, secretaris
Henk Schellekens, fokkerij
Bert Selman, fokkerij

en Riky Schellekens fungeert als penningmeester.

Lid worden van onze vereniging of graag meer horen over de mogelijkheden? Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.