Toekomst voor het Landvarken

Het Nederlands Landvarken heeft een kans! Daarom heeft Fokkersclub NL vanaf 2015 het houden van een gezonde populatie en het behoud van genetische diversiteit opgepakt.

Er is afgelopen decennia door TOPIGS gewerkt met het Nederlands Landvarken. De nog “zuivere lijn” van het Nederlands Landvarken van TOPIGS is daarom goed gedocumenteerd en dus zeer betrouwbaar. TOPIGS ondersteunt de doelstellingen van Fokkersclub NL en daardoor kan het NL varken blijven voortbestaan.

Een aantal leden van de vereniging zijn gestart met een relatief kleine populatie NL zeugen, verkregen uit het “oude” bestand van NL zeugen. Geleidelijk wordt deze populatie in aantallen uitgebreid om daarmee tot een zo groot mogelijke fokpopulatie te komen waarbinnen de verwantschap zo laag mogelijk is. Voor het verbreden van de verwantschap kan de vereniging gebruik maken van diepvries sperma van oude NL beren welke rond 2000 en voor het laatst in 2014 is opgeslagen bij Centrum Genetische Bronnen (CGN) in Wageningen. Er zit in de genenbank bij Centrum Genetische Bronnen (CGN) nog sperma van 73 raszuivere NL-KI-beren wat vanaf 2000 tot 2014 is gevangen.

Inmiddels hebben de leden van NL Fokkersclub een bestand van ca. 150 raszuivere NL zeugen. Via gezamenlijke inspanningen en af en toe gebruik van diepvriessperma van CGN, zorgen deze leden en varkens voor de instandhouding van het Nederlands Landvarken. De leden van de Fokkersclub zijn zowel varkenshouders, zorg, kinder en stadsboerderijen als hobbyhouders.